Een persoonlijke gedachte van ons

Corona heeft veel verandert!

De afgelopen jaren is er veel veranderd. In ongelofelijk snel tempo worden veranderingen doorgevoerd. Wie anders denkt dan de mainstream wordt gecensureerd en weggezet als een complotdenker of wappie. Waar zijn de tijden gebleven dat iedereen mocht denken wat hij wilde?

In de gesprekjes die we af en toe met onze klanten hadden kwam weleens de vraag voorbij hoe het verder zal gaan. Wanneer zal het weer ‘als vanouds’ zijn? Zal het nog wel als vanouds worden?
Hier willen we graag iets persoonlijks over delen met jullie. Wij geloven namelijk dat dit zeker niet vanzelfsprekend is en, naar wij geloven, ook niet waarschijnlijk.
Het volgende ligt ons erg op ons hart. Het heeft niets met hondentrimmen te maken, maar we vinden het gewoon erg belangrijk om te delen met jullie.

Voordat we zeggen wat wij denken dat er gaat gebeuren eerst iets over onze achtergrond: Zoals jullie misschien weten zijn wij christenen. Wij geloven dat zo’n 2000 jaar geleden Jezus als Zoon van God geboren is op aarde (kerst) om, als schuldloos mens, de straf te dragen die God van ons, schuldige mensen, eist. Hij stierf in onze plaats aan het kruis (goede vrijdag) maar stond op uit de dood (pasen) om zo voor ons de dood te overwinnen en Hij ging terug naar Zijn Vader in de hemel (hemelvaart). Ook heeft Hij Zijn Geest gegeven in de gelovigen om ons te helpen en leiden in ons leven (pinksteren). In de Bijbel lezen we dat Hij belooft heeft dat Hij nog een keer zal komen om ons tot Zich te nemen. Echter lezen we ook dat er in deze ‘laatste dagen’ erg veel ellende en rampen over de aarde zullen komen. En dit brengt ons op waarom wij denken dat het niet waarschijnlijk is dat het weer ‘als vanouds’ zal worden.
De huidige gebeurtenissen maken dat we het niet kunnen laten via deze weg jullie te laten weten wat wij geloven voor de toekomst.

We zien om ons heen in de wereld zoveel gebeuren wat duizenden jaren geleden al is voorspeld, geprofeteerd, in de Bijbel. Om het belangrijkste maar te noemen: de snelle verandering in de wereld die leidt naar een globale aanpak van grote problemen (klimaatverandering, Covid-19) zodat een nieuwe wereld orde met 1 regering, 1 munt en 1 religie zich steeds meer aftekent. Wie enigszins bekend is met het Bijbelboek Openbaring zal dit herkennen.
Gelukkig heeft Hij beloofd dat Hij ons zal bewaren voor deze verschrikkelijke tijd door ons op te halen (opname van de gemeente) voordat het kwaad losbarst op aarde. Sterker nog: in de Bijbel lezen we dat het kwaad zich pas ten volle kan openbaren als ‘de weerhouder’ (de Heilige Geest die in de gelovigen woont) zal zijn weggenomen.

Samenvattend geloven wij dat het niet lang meer zal duren voordat wij zullen worden opgenomen naar Jezus, waarna de wereld in een niet te beschrijven periode van 7 jaren ellende en rampen belandt. Hier achterblijven is iets wat verschrikkelijk is. Iets wat we niemand toewensen.
Gelukkig mogen we weten dat iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is door Hem zal worden gered! Wij hopen oprecht dat jij dit ook gelooft en bewaart zult blijven voor de komende ellende die over de wereld zal komen!
Ken je dit niet maar wil je er wel meer over weten? Je mag ons er gerust over bevragen. Bel of mail ons. Graag zelfs!

Tot slot een ‘kinderlijk’ ABC-tje voor hoe je ook tot Jezus mag komen om Hem te aanvaarden als je Redder. We hebben het van J.D. Farag die altijd zijn diensten hiermee eindigt. Origineel is in het engels maar het komt hierop neer:

  1. Admit you’re a sinner. Belijdt, geef toe dat je een zondaar bent. (zie de Bijbel: Romeinen 3:10, 3:23, 6:23)
  2. Believe Jesus is Lord. Geloof dat Jezus Heer is, de Zoon van God. (zie de Bijbel: Romeinen 10:9-10)
  3. Call upon His name. Roep Hem aan en wordt behouden. (zie de Bijbel: Romeinen 10:13)

Hier een link naar de NL website van J.D. Farag Ministries waar een uitvoeriger beschrijving te vinden is van bovenstaande: //nl.jdfaragministries.com/salvation

Wij hopen dat je met ons zult uitzien naar Zijn spoedige komst om ons op te halen. Hoe heerlijk zal het zijn om straks voor altijd bij Jezus te zijn!!!
En als je hier heel anders tegenaan kijkt, wat natuurlijk ook heel goed mogelijk is, dan hopen we dat je hier toch nog eens goed over na wilt denken.

Tot slot: we respecteren iedereen die een andere kijk op het leven en geloof heeft. Maar dit lag ons op het hart en we konden het niet laten om dit te delen, zeker gezien de ontwikkelingen in de wereld.

Met vriendelijke groet, Willem en Truus